Workshops


Diaconale ontmoetingen

Workshops, buitenactiviteiten en markt van mogelijkheden Sint Maartendag

Workshops


Kleding en identiteit

Sinds kort is er een islamitische vrouwengroep actief in Fryslân.

De meeste vrouwen van deze groep dragen een sluier. Het is vaak een aanleiding tot  gesprek. Wat zegt het dragen van een hoofddoek over de identiteit en het geloof van deze vrouwen? Wat roept het op bij jou?

>> Begeleiding: Fatima Taihan en Nezha Soukrate van de werkgroep Zusters van de Islam.

 

Dialoog
Oefenen in Dialoog en Kleurrijk Vieren in Kleurrijk Fryslân

Kleurrijk Fryslân organiseert al vele jaren de Dag en de Week van de Dialoog. Meestal in de eerste eek van november. Ook u kunt meedoen! Of zelf zo’n dag of week organiseren. In deze workshop kunt u oefenen met de 4-stappenmedthode van de dialoog.

>> Begeleiding: Sandra Roza, voorzitter van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân

 


Preventie suïcide

Gemiddeld overlijden er 5 mensen per dag door suïcide. Voordat iemand met suïcidale gedachten bij professionele hulpverleners komt, is er vaak al een heel proces aan vooraf gegaan. Gebleken is tevens dat er ca. 500.000 mensen wel eens denken over suïcide. Dat betekent dat de kans groot is dat iemand in jouw leefomgeving suïcidale gedachten heeft of in het verleden een poging tot suïcide heeft gedaan. Juist als kerkelijke professional of vrijwilliger kun je van grote betekenis zijn voor mensen met suïcidale gedachten. Solidair Groningen en Drenthe heeft daarvoor een training ontwikkeld.

>> Begeleiding: Gerard Agterkamp, coördinator van Solidair Groningen en Drenthe.

 


Vluchtelingen: uitgeprocedeerden, kerkasiel, kinderpardon en maatjesprojecten

De kerken hebben al vele jaren aandacht voor vluchtelingen via het geven van pastorale zorg, aanloophuis, Diakonaal Platform Leeuwarden(DPL), maatjesprojecten, door middel van noodopvang en door steun aan mensen die zijn uitgeprocedeerd. De nood is hoog. De laatste tijd is de aandacht in de media gericht op acties als kerkasiel en het kinderpardon. De werkgroep Noodopvang Fryslân (NOF) en de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Drachten(IKW) pakken dit soort acties o.a. op en zorgen ondertussen voor deze mensen.

>> Begeleiding: Japke de Kraker (werkgroep NOF) en Sjaak Verbeek (IKW)

 


Verbinding in de wijk  Bloemenbuurt/Oldegalileën

Plaats: Titus Brandsma Huis, 1e etage, Liobakamer.

In de wijk Bloemenbuurt/Oldegalileeën in Leeuwarden heeft pastor Germa Kamsma samen met de commissie identiteit van huize St. Jozef het initiatief genomen om de contacten van de parochie met maatschappelijke initiatieven in de wijk en de verbinding tussen deze initiatieven onderling te versterken. Dat heeft tot veel waardevolle ontmoetingen geleid en was het begin van meer ‘verbinding in de wijk’.

>> Begeleiding:  Germa Kamsma-Kunst en Daniel Appello.

 

< Naar Programma                > Naar buitenactiviteiten