Verslag 2016


Sint Maartenconferentie 2016

“Leerzaam, inspirerend en voldeed aan de verwachtingen”

Zaterdag 19 november 2016 was de tweejaarlijkse Sint Maartendag en deze stond in het teken van Gastvrijheid aan Vluchtelingen. De conferentie werd georganiseerd op een locatie van het Noorderpoort in Groningen. Klik hier voor een foto-impressie.

Als organisatie kijken we terug op een geslaagde 5e Sint Maartendag. Deze mening werd gedeeld door alle aanwezigen (zie schuingedrukte citaten). Burgemeester den Oudsten, theoloog Borgman en schrijver/dichter Al Galidi spraken over het thema Gastvrijheid. Den Oudsten benadrukte onder meer dat er genoeg maatschappelijk draagvlak is om met mensen in gesprek te gaan, ook met vluchtelingen. En hij leerde zijn gehoor ook dat gastvrijheid op een bepaald moment overgaat in samenleven. Meedoen is dan het devies. Borgman leerde ons dat solidariteit geen keuze is, maar een inzicht!
En Al Galidi sprak en las voor uit zijn boek “Hoe ik talent voor het leven kreeg” en uit zijn gedichtenbundel “Koelkastlicht”.

“de sprekers vonden wij heel goed, vanuit verschillende standpunten werd het thema “Gastvrijheid” belicht, de sprekers en de dagvoorzitter waren geweldig”

Gerard Klein Koerkamp heette namens de organiserende MA-instellingen de vele bezoekers van harte welkom. Hij legde een verband tussen Sint Maarten die zijn mantel scheurde, om daarmee de naaste te kleden en te beschermen, en de vluchtelingen om hen op te nemen in onze gemeenschap. Hermen van Dorp nam als dagvoorzitter het stokje over en onderstreepte het belang van talent. De link met de eerste spreker burgermeester Den Oudsten was snel gelegd. Groningen profileert zich als City of Talent. De burgermeester benadrukte dat de komst van vluchtelingen in de stad Groningen niet had geleid tot commotie omdat iedereen het erover eens was om deze groep een goede plek te bieden.

Erik Borgman constateerde dat het een chaotische tijd is. Hij hield een vurig betoog om als diaconaal vrijwilliger het goede te doen voor anderen. En daarom vooral met speciale ogen van ontferming te kijken. Zoals de vrouw van de Farao naar Mozes keek toen deze in het biezen mandje. De schilder Talal Shkeifah vertelde over zijn vlucht vanuit Syrië naar Nederland. Naast de puinhopen uit dit door oorlog geteisterde land, schildert hij ook hoop door afbeeldingen met bloemen.

Voor de lunch kwam de schrijver Rodaan Al Galidi aan het woord en hij sprak met een combinatie van humor en ernst over zijn lange verblijf in het AZC. Hij bedankte namens alle vluchtelingen de vele vrijwilligers uit de kerk die hem toen op hebben opgezocht en hem hartverwarmende aandacht gaven in die 9 jaar leven in AZC’s. Hij besloot zijn inspirerende inleiding met het voordragen van mooie gedichten. Tijdens de lunchpauze signeerde Al Galidi boeken en was er volop gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en oude bekenden te spreken. Bij middagprogramma kon iedereen zelf aan de slag bij een grote diversiteit aan workshops. Zo was er een workshop over een maatjesproject voor jonge vluchtelingen of stond men stil wat kerken kunnen doen en betekenen voor nieuwkomers.

“geslaagde conferentie met prima sprekerscast die de vluchtelingenkwestie van verschillende kanten belichtte en goed gelegenheid tot netwerken bood, de catering was super, de locatie was gemakkelijk te vinden, veel parkeerruimte en zeer uitgebreide lunch”

Tenslotte werd het theaterstuk As I left my fathers house opgevoerd door de groep New Dutch Connections. Deze indrukwekkende voorstelling gaat over drie mensen die hebben moeten vluchten vanwege de oorlog. De deelnemers werden zichtbaar geraakt door de confronterende verhalen die de acteurs vertelden. Loek Punt sloot de conferentie af met de oproep om aan de slag te gaan met de inspiratie die hij had gemerkt bij iedereen.

“we hebben weer eens geestelijk voedsel gekregen waar je iets mee kunt, ook de theater opvoering op het einde zeer indrukwekkend waar je verdrietig en emotioneel van werd, jongeren en jong volwassenen zouden dit moeten zien, ik denk dat velen van hen hierdoor geraakt worden en er over na gaan denken”

We mochten veel positieve reacties ontvangen van de deelnemers op het mooie programma. Kijk voor meer informatie www.sintmaartenconferentie.nl. Georganiseerd door Solidair Friesland, Solidair Groningen/Drenthe en Stichting De KIM en mogelijk gemaakt door PIN, SCI en Kansfonds.