Sprekers


Sprekers over kwetsbaarheid en Iepen Mienskip zijn:

Mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden: ‘Paqad – omzien’
Het woord ‘omzien’ is de vertaling van het Hebreeuwse paqad. Dit woord kent overigens nog meer betekenissen en andere vertalingen die heel verschillend zijn. Het kan positief bedoeld zijn: God bezoekt de mens om naar hem om te zien zoals Jezus op zoek is naar het verloren schaap (Jer 23,2). God kan de mens ook bezoeken om hem op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en te straffen (Jer 11,21-22). Het ‘omzien naar’ is dan negatief. Dat God naar de mens omziet, kan dus heel verschillend uitpakken. Er zal geprobeerd worden een bescheiden overzicht te geven van de gevarieerde rijkdom van het woord paqad.


foto: parochiekern De Goede Herder

Dr. Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker stichting Presentie Precariteit en presentie in de ‘Iepen Mienskip’
Guus Timmerman is moraaltheoloog en zorgethicus en wetenschappelijk medewerker van de Stichting Presentie. Hij doet onderzoek naar gezondheidszorg en sociaal werk. In zijn bijdrage zal hij ingaan op de kwetsbaarheid van mensen in een samenleving waarin onzekerheid wordt beoogd. Mensen worden kwetsbaar gemáákt. We zien dat heel schrijnend bij asielzoekenden maar we zien het ook op het vlak van werk en inkomen en in de zorg en het sociale domein. Wat betekent dat voor een gemeenschap die geborgenheid wil bieden zonder mensen te ‘pamperen’, en tegelijk open wil staan voor wie vreemd is, niet (meer) mee kan doen of van buiten komt?

Drs. Arno Brok, commissaris van de koning in Fryslân
Fryslân maakt een gedenkwaardig jaar mee, waarin voor heel Europa zichtbaar is geworden hoe mensen en culturen kunnen samenleven en oog hebben voor kwetsbare groepen en minderheden. De commissaris van de Koning, Arno Brok, zal aan het einde van de dag zijn licht laten schijnen over de waarde van de bijdragen van levensbeschouwelijke gemeenschappen aan de toekomst van de Iepen Mienskip, met blijvende aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

Drs. Arno Brok, foto:ANP
foto: ANP

Dagvoorzitter: Drs. Janny van der Molen, schrijver, spreker en theoloog
Janny van der Molen (50, De Knipe) is vooral bekend geworden door haar kinder- en jeugdboeken over geschiedenis, religie, filosofie en psychologie. Van der Molen studeerde journalistiek in Utrecht en sociaal-culturele theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde af op facetten van het werk van Etty Hillesum over wie zij dikwijls schrijft en publiceert. Van der Molen spreekt over de meest uiteenlopende onderwerpen en voor een breed publiek.


Foto: Douwe Jense