Informatie en handvatten

VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland?
Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Wie je meetelt hangt af van de gebruikte definitie. Eind 2015 zijn er volgens de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR in Nederland 88.536 vluchtelingen. 28.051 mensen zijn in afwachting van een beslissing op hun asielverzoek. Eind 2014 waren dat 82.494​ vluchtelingen en 6.940​ asielzoekers. In de eerste helft van 2016 vragen 8.422 mensen asiel aan in Nederland. Het grootste deel bestaat uit Syriërs (1.451 personen) en Albanezen (1.062). 3.211 mensen herenigen zich in die periode als nareiziger met een familielid met een verblijfsvergunning. In 2015 vragen nog 43.093 mensen asiel aan. Lees hier verder of download dit onderzoek. https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u895/Vluchtelingeningetallen2016.pdf

Verschil tussen asielzoeker en vluchteling
Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd. Alleen mensen die in hun land van herkomst gevaar lopen vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie hebben recht op bescherming. In de asielprocedure wordt dit onderzocht. Wanneer de Immigratie & Naturalisatiedienst (IND) heeft vastgesteld dat de asielzoeker inderdaad gevaarloopt in het land van herkomst, krijgt hij of zij een verblijfsvergunning. Vanaf dat moment is hij een vluchteling.

Feiten en cijfers: een animatiefilmpje
Van alle vluchtelingen wereldwijd komt maar een heel klein deel naar Europa en Nederland. In Nederland doorlopen ze een asielprocedure. Wie mag blijven heeft recht op bescherming. Onze vrijwilligers helpen bij de asielprocedure en bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Bekijk hieronder een kort animatiefilmpje dat dit mooi in beeld brengt. https://youtu.be/T0nUC_Uq80w

Een asielzoeker die in Nederland aankomt, moet zich melden bij de centrale ontvangstlocatie in het Groningse Ter Apel. Voor asielzoekers die met het vliegtuig naar Nederland komen, is er op Schiphol een speciaal aanmeldcentrum. Na het melden, begint de asielprocedure.

Hoe ziet de asielprocedure eruit?

De asielprocedure duurt normaliter veertien dagen.
Tijdens deze periode woont de asielzoeker in verschillende opvanglocaties.

  • Vooraf aan de asielprocedure, krijgt de asielzoeker in de regel zes dagen om uit te rusten. Hij kan zich dan voorbereiden op de gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de zogeheten gehoren. Daarnaast wordt de asielzoeker medisch onderzocht. Dit onderzoek moet aantonen of hij belemmeringen heeft waarmee de IND rekening moet houden tijdens de gehoren en bij het nemen van een beslissing op de asielaanvraag.
  • Na de rustperiode begint de algemene asielprocedure. Die duurt gemiddeld vier tot acht dagen waarin de asielzoeker twee gehoren met de IND heeft. De asielzoeker krijgt daarbij advies van zijn advocaat.
  • Tijdens de gehoren wordt de identiteit van de asielzoeker vastgesteld, wordt gekeken naar de reisroute en de reden waarom hij is gevlucht. Na deze gehoren neemt de IND een beslissing over de asielaanvraag. Soms is er meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar het thuisland van de asielzoeker. Dan volgt een zogeheten verlengde asielprocedure.

Wie krijgt een asielvergunning?
Een asielzoeker kan voor een asielvergunning in aanmerking komen als hij vluchteling is volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dit betekent dat de asielzoeker in het land van herkomst gegronde vrees heeft voor vervolging vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren bij een etnische of sociale groep (zoals homoseksuelen). Asielzoekers die niet als vluchtelingen worden erkend kunnen toch een asielvergunning krijgen als zij in hun land van herkomst het risico lopen onmenselijk behandeld te worden. De eerste vijf jaar kan de asielvergunning van een statushouder worden ingetrokken als de situatie in het land van herkomst verbetert. Dat kan alleen als er geen reden meer is om te vrezen voor vervolging of onmenselijke behandeling bij terugkeer. Na vijf jaar komt de statushouder in aanmerking voor een meer definitieve asielvergunning. Deze wordt alleen nog ingetrokken als er iets bijzonders aan de hand is.

Verzoek afgewezen, wat nu?
Als de IND vindt dat de asielzoeker geen recht heeft op een asielvergunning, wordt de asielaanvraag afgewezen. Dan moet de asielzoeker Nederland verlaten. · De asielzoeker kan tegen de beslissing van de IND in beroep gaan bij de rechtbank. De rechtbank toetst dan de beoordeling van de IND. Voor zowel de IND als de asielzoeker geldt: wie het niet eens is met de uitspraak van de rechter, kan nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. · Na de uitspraak van de Raad van State, kan de asielzoeker ook nog naar een Europese rechter gaan: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit Europese Hof beoordeelt dan of de asielzoeker bij terugsturen het slachtoffer dreigt te worden van een onmenselijke behandeling. De asielprocedure in beeld In vier minuten wordt aan de hand van illustraties en foto's uitgelegd wat de asielprocedure inhoudt. https://youtu.be/eJ2x2GKUd_A

Mooie initiatieven voor vluchtelingen
Er is heel veel inzet van particulieren, organisaties en bedrijven die vluchtelingen een hart onder de riem willen steken. Een kleine greep uit de mooie initiatieven. Zie verder deze link https://www.vluchtelingenwerk.nl/steun-ons/kom-beweging/mooie-initiatieven-voor-vluchtelingen

Downloadbare documenten

  1. Eric Borgman en Sint Maartenconferentie in Leeuwarden Courant, zaterdag 29 oktober 2016, 'Grens houdt niet binnen of buiten"
  2. Vluchtelingen in getallen