Buitenactiviteiten


Kledingbus Súdwest Fryslân
Kledingbus Súdwest Fryslân

Vanuit het Diakonaal Opbouwwerk van de Zalige Titus Brandsma parochie is de Kledingbius Súdwest Fryslân tot stand gebracht. Daar wordt voor een vrijwillige bijdrage kwalitatief goede kleding aangeboden. Ook is er de mogelijkheid om een boek of speelgoed te lenen of te ruilen. Door dit project wordt de sociale cohesie vergroot: mensen kunnen elkaar ontmoeten in de kledingbus. Een derde doel is: vrijwilligerswerk mogelijk maken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Kledingbus is doorlopend te bezoeken.

Plaats: Plein Amelanderstraat/Bonifatiusplein naast de kerk.

>> Begeleiding: Kees van Kordelaar, als diakonaal Opbouwwerker vanuit Solidair Friesland werkzaam in de Zalige Titus Brandsma Parochie en Sint Antoniusparochie.

Buiten RIC Fryslân
Buiten Re Integratiecentrum (RIC) Fryslân en Maatjesproject Exodus-Support

Het Buiten-RIC biedt hulp aan (ex-)gedetineerden die een einddatum van detentie in zicht hebben en tot ca. 6 maanden zijn ontslagen. Er wordt ondersteuning geboden bij terugkeer en bij vragen over detentie en zorg.

Het maatjesproject Exodus-Support is een project dat vrijwilligers koppelt aan mensen die in detentie zitten, mensen met een detentieverleden of de zogeheten achterblijvers zoals partners, kinderen of ouders. Een contact kan tot wel 1 tot 2 jaar voortduren.

>> Begeleiding: Dieuwke Bijlsma, coördinator van beide projecten.


Walk of Peace
A3  – Mini Walk of Peace

Sinds 2012 organiseren Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân in de vredesweek een ‘Fredeskuiertocht’. Dit is een wandeling langs vindplaatsen van onvrede én/of juist van vrede. Vanaf 2017 wordt deze ‘Walk of Peace’ mede georganiseerd met de Raad van Kerken Fryslân en met de Arme Kant van Fryslân, in het kader van de Pelgrimage voor vrede en gerechtigheid. De vraag is hoe de geloofsgemeenschappen zich (meer) kunnen verbinden met mensen in armoede. In 2018 werd de Walk of Peace zelfs onderscheiden met de PAX-vredesduif van PAX Nederland’.

U kunt actief kennis maken met deze actief door mee te doen met een miniWalk of Peace. De route gaat langs een aantal diaconale centra en andere locaties met de “Zie-je-mij-fontein’  als keerpunt.

>> Begeleiding:  Robert Colijn, coördinator A3-project en Walk of Peace Bilgaard 2018.De stadswerf

Op een steenworp afstand van de Bonifatiuskerk ligt de stadswerf Leeuwarden, op de entree naar Oldegalileën (bloemenbuurt). Op de werf worden schepen van particulieren gerestaureerd, opgeknapt en onderhouden. Op “Stadswerf Leeuwarden” krijgen medewerkers vertrouwen in hun eigen kunnen en doen ervaring op in het leggen van sociale contacten. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd. Ieder bootje heeft zijn eigen verhaal. Elk project is weer anders. Er zijn ruime mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren.

>> Begeleiding: Matthijs Westra, coördinator van de Stadswerf.


Leeuwarden Ulu moskee
Bezoek aan Turkse Moskee

Op 5 minuten lopen van de Bonifatiuskerk ligt de Ulu-moskee, het religieus centrum van de Turks-islamitische geloofsgemeenschap. De moskee staat in meerdere opzichten midden in de samenleving. De afgelopen decennia zijn er al vele moskeebezoeken geweest door scholen, kerken en verenigingen. Ook zijn er kleurrijke activiteiten gehouden, veelal in samenwerking met het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân.

>> Begeleiding: Cem Kaya, lid van het bestuur van de Ulu-moskee.


Odensehuis
Odensehuis

Het Odensehuis biedt een ontmoetingsplek voor thuiswonende mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie èn voor al hun naasten. Uitdrukkelijk noemen we hier ook de mensen die op jonge leeftijd met dementie te maken krijgen èn hun naasten.

Mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd om hun mogelijkheden en kwaliteiten. We zien mensen om wie ze zijn en niet om wat ze mankeren. De sfeer en het activiteitenaanbod zijn zodanig dat men zich nuttig, gezien en begrepen voelt.

>> Begeleiding: Loek Punt, voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Friesland.

 

< Naar workshops