"Kwetsbaarheid"

6e Sint Maartenconferenties, Zaterdag 10 november 2018, Leeuwarden

De Sint Maartenconferentie is een diaconale conferentie voor iedereen die zijn of haar diaconale hart wil laten spreken. Op de Sint Maartenconferentie kun je je hart ophalen. En je kunt het ook opladen voor je diaconale werkzaamheden. Alle vrijwilligers, pastores, medewerkers en bestuurders, en alle diaconaal belangstellenden van parochies, PCI’s, diaconiegroepen zijn uitgenodigd. Iedereen met passie voor diaconie in de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en de Noordoostpolder is welkom. Dit is het werkgebied van de organiserende instellingen voor Maatschappelijk Activeringswerk: het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Maar let op: laat u niet weerhouden als u niet bent uitgenodigd: kom gerust en laat u informeren en inspireren. De conferentie staat open voor iedereen die ons wil helpen met de diaconale inzet van de kerk. En neem vooral mensen mee met of voor wie u werkt. Diaconie is geen éénrichtingverkeer.

Diaconie is delen. Daarom is Sint Maarten bij uitstek een geschikt rolmodel om deze conferentie te organiseren. Door te delen geef je samen een antwoord op een hulpvraag. Daar ligt de kern van diaconie, van solidariteit. En daarom organiseren we deze conferentie in het weekend van Sint Maarten.

Het thema van de conferentie luidt: “Kwetsbaarheid”

Diaconaal werk is gericht op de meest kwetsbare groepen, op het behoud van onze kwetsbare samenleving en op het doorgeven van onze al net zo kwetsbare aarde aan de volgende generaties. Paus Franciscus heeft het begrip barmhartigheid een nieuw dynamiek gegeven. Velen herkennen zich in zijn activerende uitspraken om te kiezen voor een leven vanuit barmhartigheid. Dan gaat het over de keuze om je te solidariseren met mensen aan de rand van de samenleving, om inzet voor een solidaire wereldeconomie en om te kiezen voor duurzame levensstijl.

Maar wat betekent dat concreet? Hoe geef je dat vorm? Waar liggen grenzen en waar zijn mogelijkheden? En vooral: wat betekent het voor jou? Als persoon en als lid van een diaconale gemeenschap.
Vanuit verschillende perspectieven wordt u uitgedaagd, om vooral te kijken naar wat u zou kunnen betekenen voor de meest kwetsbare mensen en groepen in uw eigen omgeving.
De organisatie heeft samen met anderen een prachtig programma in voorbereiding, waarmee wij hopen dat u geïnspireerd zult worden om van betekenis te zijn en te blijven.

De volgende sprekers zullen vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren:

  • Bisschop Ron van de Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden
  • Commissaris van de koning in Fryslân Arno Brok
  • Guus Timmermans van de stichting Presentie
  • Jaap Koen Bijma van Doarpswurk (Dorpswerk)

Meer informatie volgt snel.

Locatie
De conferentie vindt plaats in de Bonifatiuskerk het Titus Brandsma Huis.
Bonifatiusplein 20 (kerk) en 21 (huis) Leeuwarden.

Tijd
De inloop is vanaf 09.30 uur en het programma vangt aan om 10.00 uur.

Ontmoeting
Er is voldoende ruimte voor ontmoeting en tijdens de inloop en middagpauze zal er een informatiemarkt aanwezig zijn waar verschillende organisaties en initiatieven zich zullen presenteren.

Aanmelden
U kunt zich binnenkort aanmelden via de aanmeldpagina. Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met info@solidairfriesland.nl of bellen met 058-2130046.